Głoszący: 
Pastor Artur Śmieja

 

Opis: 
Kazanie opowiada nam przede wszystkim o zaufaniu do Boga w tak trudnych czasach w jakich przyszło nam żyć. Bóg nie zwalnia nas z walki, ale obiecuje, że przeprowadzi nas przez wszystko i, że ostatecznie zwyciężymy. Słowo Pastora Artura Śmiei analizuje bardzo dokładnie wersety z pierwszego listu do Tymoteusza 6:12 “Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.” oraz drugiego listu do Tymoteusza 1:7 “Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.”.

 

W tym kazaniu usłyszysz:
 • Historię jak Bóg dając Żydom miedzianego węża uzdrawiał ich z ukąszeń, ale wąż ten stał się bożkiem i Żydzi musieli go zniszczyć
 • Życie Chrześcijańskie to bieg i to raczej maraton niż sprint, a do tego przez cały ten czas powinniśmy patrzeć na Jezusa
 • Co to jest “bój wiary”, oraz jak Bóg pomaga i uczy nas jak toczyć ten bój
 • Podczas epidemii koronawirusa bój wiary jest jeszcze ważniejszy
 • Bóg od zawsze przygotowywał nas do bojów z niewidzialnymi wrogami jak wirus – poprzez wojnę duchowa
 • Tocząc bój wiary potrzebna nam jest moc Boża, miłość oraz trzeźwe myślenie
 • Chrześcijaństwo bez mocy jest tylko religią
 • Miłość Boża jest łącznikiem między rozumem(trzeźwym myśleniem), a mocą
 • Mamy żyć na ziemi życiem wiecznym(uchwycić się go) oraz jak to zrobić
 • W tych czasach bardzo ważna jest też miłość do innych osób
 • Potrzebna nam jest miłość do innych osób w Bożym wydaniu – Bóg kocha nas jakimi jesteśmy, a nie jedynie nasze projekcje i wyobrażenia
 • Mamy patrzyć na Boga tak długo, aż znajdziemy Go żywego w naszym życiu
 • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca – modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kanał pastora Kościoła Słowo Życia na YouTube: 

 

Kazanie może posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Podziel się!