Głoszący:
Artur Śmieja

 

W kazaniu pastor Artur Śmieja po raz trzeci rozważa fragment listu do Kolosan 1 : 1-2 gdzie Bóg przekazuje nam informację jak pozwolić Jezusowi królować w naszym życiu. Pierwsza część poświęcona jest analizie tego co mamy szukać „w górze”, druga natomiast omawia jak tego szukać. Dodatkowo przez całe kazanie Pastor przypomina nam jak ważna jest dla chrześcijan wiara. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania!

 

W tym kazaniu usłyszysz:
 • W Piśmie Świętym jest wiele miejsc, w których Bóg mówi do nas bezpośrednio co mamy robić, ale ludzie rzadko to praktykują
 • Aby w naszym życiu zaczęły zachodzić zmiany, ludzie muszą zacząć słuchać Boga, a przede wszystkim robić to czego Bóg od nich oczekuje
 • Wiara przychodzi przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Boże
 • Jak dojść do miejsca gdzie “szukamy tego co w górze”?
 • Na Bogu nie robi wrażenie nic z tego co robimy na ziemi, bo wszystko co osiągamy tutaj jest z Jego ręki
 • Bóg nigdy nie daje nam większych ciężarów/zadań niż jesteśmy w stanie znieść – Bóg zna człowieka najlepiej
 • Wiara jest najważniejsza dla chrześcijan, jest jak okulary, którymi człowiek patrzy i odbiera świat oraz otoczenie
 • Jak mamy szukać “tego co w górze” Kol 3:1 – tak jakby to był skarb – jest to trudne i wymaga wielu poświęceń
 • Służba Bogu polega na poświęceniu czegoś na czym nam zależy – tylko wtedy jest to pełna służba
 • Nie możemy żyć “prawem grzechu i śmierci”, powinniśmy zacząć żyć “prawem życia”
 • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca – modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kanał pastora Kościoła Słowo Życia na YouTube:

 

Kazanie może posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:
link wkrótce

Podziel się!