Głoszący:
Artur Śmieja

 

W ten szczególny dzień – dzień zesłania Ducha Świętego – Pastor Artur Śmieja analizuje fragmenty Dziejów Apostolskich (2 : 1-4) opisujące zesłanie Ducha Świętego oraz 1 List Św. Jana 5 : 7-8 “Albowiem trzech jest świadków: Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.”. Woda to symbol Słowa Bożego, krew to symbol Bożego przymierza, ale jest jeszcze trzeci element – Duch. Chcesz dowiedzieć co mamy robić, aby Duch Święty działał w Twoim życiu? Zapraszamy do posłuchania!

 

W tym kazaniu usłyszysz:
 • Dzisiaj jest szczególny dzień – dzień zesłania Ducha Świętego
 • Ludzie nie rozumieją Ducha Świętego – albo starają się ograniczać jego działania i kontrolować swoje zachowania, albo stawiają doświadczenia i mistycyzm ponad Słowem Bożym
 • Duch Świętym operuje w naszym życiu jako dopełnienie Słowa Bożego
 • Rozum i umysł kontrolują nasze zachowania i blokują działanie Ducha Świętego
 • Jeśli szczerze przychodzisz do Boga to Bóg zawsze odpowiada na Twoje prośby – “Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień?”
 • Na świecie panuje i rządzi świat duchowy, a nie świat doczesny i fizyczny
 • “Albowiem trzech jest świadków: Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.” woda to symbol Słowa Bożego, krew to symbol Bożego przymierza, ale jest jeszcze trzeci element – Duch
 • Wypełnieniem Słowa Bożego w Twoim życiu jest uwolnienie Ducha Świętego
 • Wiara jest wymagana, aby uwolnienie Ducha Świętego nastąpiło w Twoim życiu – To w co będziesz wierzył definiuje Ciebie i całe Twoje życie
 • W Twoim sercu mieszka przekonanie w co wierzysz, czy w chorobę czy w uzdrowienie, czego pragniesz, a czego nie, dlatego tak bardzo mamy strzec Twojego serca
 • W modlitwie powinniśmy spędzać z Bogiem czas, a nie jedynie prosić Boga o coś czy przepraszać – jeśli zaczniesz przybliżać się w ten sposób do Boga to Bóg zacznie przybliżać się do Ciebie
 • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca – modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kanał pastora Kościoła Słowo Życia na YouTube:

 

Kazanie może posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:
link wkrótce

Podziel się!