Głoszący:
Artur Śmieja

 

Kazanie po raz kolejny dotyka fragmentu z listu do Kolosan 3 : 1-4, gdzie Święty Paweł przekazuje nam radę, abyśmy “tego co w górze szukali”. Pastor Artur podsumowuje poprzednie kazania oraz pokazuje jak ważne jest szukanie rozwiązań w niebie, bo to w niebie jest wszystko czego potrzebujemy. W niebie nie ma rywalizacji, zazdrości czy grzechu. Jest za to Jezus i to Jego powinniśmy szukać. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania!

 

W tym kazaniu usłyszysz:
 • Kościół to jedyna grupa, która może przynieść rozwiązania dla tej ziemi – „Wy jesteście solą ziemi, Wy jesteście światłem świata.”
 • Kościół niesie nadzieję na to, aby przez Ewangelię zmieniać serca ludzi, a pośrednio przez to możemy zmieniać politykę, gospodarkę czy innych ludzi
 • Nie potrafimy szukać “tego co w górze”, bo nigdy tam nie byliśmy i nie rozumiemy jak idealne i wspaniałe jest niebo
 • Jeśli człowiek dostrzeże to co w niebie, zrozumie siebie oraz odpowiednio zmieni swój system wartości
 • Kiedy szukamy wieczności w rzeczach doczesnych: wycieczkach, spełnianych marzeniach, kolejnych zdobytych szczytach, ale bez Boga i nieba  – nigdy nie poczujemy zaspokojenia swoich pożądliwości
 • Ludzie zmieniają swoje życie wtedy kiedy dochodzą do momentu olśnienia, gdzie coś przemienia się wewnątrz człowieka – przykład: syn marnotrawny Łk. 15:17-18
 • Żeby robić coś wartościowego musisz być kimś wartościowym a to Bóg sprawia, że stajemy się wartościowi
 • Wszyscy ludzie, którzy operują na poziomie nieba, operują na zasadzie jedności
 • W niebie nie ma rywalizacji, zazdrości, grzechu – każdy patrzy na Jezusa
 • My w Polsce potrzebujemy nowego rozdania, tej nowej pieśni, tak jak pisał Św. Jan w Objawieniu 5:9 “I zaśpiewali nową pieśń tej treści”
 • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca – modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kanał pastora Kościoła Słowo Życia na YouTube:

 

Kazanie może posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Podziel się!