Głoszący:
Artur Śmieja

 

Mamy nie być jak dzieci(Efezjan 4 : 14-15), które ciągle wymagają pomocy kościoła czy ludzi z zewnątrz – musimy dorosnąć – zacząć brać odpowiedzialność za własne życie. Bóg w pewnym momencie będzie chciał, żebyś był silny i potrafił swoje problemy rozwiązywać bezpośrednio z Bogiem, ale aby to zrobić musimy umocnić relację z Bogiem. Jak to zrobić? Zapraszamy do posłuchania!

 

W tym kazaniu usłyszysz:
 • Aktualny komentarz na temat wyborów i tego jak mamy się zachować:
  • Abyśmy pilnowali naszych serc, aby nie dać się wciągnąć w politykę w tym gorącym czasie.
  • Musisz wstąpić tam skąd widać przyszłość, a tym miejscem jest niebo – żeby tam wstąpić musimy mieć w sercu jedność – ma być tam jedynie Bóg, musimy się wyzbyć wszystkich innych/złych rzeczy
  • Kościół przeżył wszystkie systemy polityczne w historii i ciągle trwa – od polityków nasza przyszłość nie zależy i zależeć nie będzie.
  • Żaden prezydent nie sprawi, że ludzie się nawrócą – ludzie muszą zmienić swoje serce, a tego nie możemy osiągnąć poprzez nakazy, obietnice czy odgórne prawo – to musi stać się oddolnie.
  • To my(chrześcijanie) jesteśmy solą tej ziemi, to my nadajemy smak/sens tej ziemi – jeśli nas zabraknie to ten świat nie ma wartości, politycy nie mają aż takiego znaczenia jak nam się wydaje
 • Faktyczne Kazanie dotyczące fragmentu z Listu Św. Pawła do Efezjan 4:14-15
  • Potrzebujemy ojców wiary, a nie nauczycieli – nie potrzebujemy jeszcze więcej wiedzy, potrzebujemy aby ją wdrażać w nasze życie
  • Św. Paweł mówi nam, abyśmy nie byli dziećmi
  • Św. Paweł przestrzega nas przed “wiatrami nauki”, czyli przed modnymi nauczaniami, które aktualnie toczą się przez kościoły
  • Każde nauczanie, które jest przesadzone i rozdmuchane staje się w pewnym momencie błędem
  • Chrześcijanie zbyt wiele czasu poświęcają na dyskusje na tematy, które do niczego nie prowadzą i nie zmieniają nikogo życia, ani nic nie wnoszą – to prowadzi na “bezdroża błędu”
  • W teologii są 2 pojęcia opisujące Boga – prawo i miłość:
   • Miłość – każdy będzie zbawiony, Bóg wszystko przebacza, każdego mamy kochać itd.
   • Prawo – Bóg jest surowy, jeśli ktoś nie przestrzega prawa, Bóg nie przebacza, każde prawo, przykaz czy przykazanie musi być wypełnione
   • Chrześcijanie próbują w jeden z tych sposobów opisać Boga, ale Bóg potrafi być jednakowo miłosierny i sprawiedliwy, ludzie próbują zamknąć Boga w jakiś ramach i opisać jego działanie, ale tego po prostu nie da się zrobić
  • Mamy nie być jak dzieci, które ciągle wymagają pomocy kogoś z zewnątrz – musimy dorosnąć – zacząć brać odpowiedzialność
  • Bóg w pewnym momencie będzie chciał, żebyś był silny i potrafił swoje problemy rozwiązywać między Tobą, a Bogiem – ta relacja ma być silna
  • Jak to zrobić? Przestać grzeszyć, nie otaczać się grzesznymi ludźmi, skupić się na Bogu, przejść na wyższy poziom w modlitwie
  • Wzrastamy w Chrystusa który jest głową – Chrystus ma przejąć sterowanie nad naszym życiem niczym głowa steruje ciałem
 • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca – modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kazanie można posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Podziel się!