Głoszący:
Maciej Śmieja

Ewangelia jest bardzo prosta, i przystępna, ale Bóg stawia przed nami pewne wymagania. Jak przemienić się i osiągnąć nowe stworzenie w Jezusie? Zapraszamy do posłuchania!

W tym kazaniu usłyszysz:
  • Kościół jest jak drzewo – Jezus jest korzeniem, pastor i starsi są pniem, diakoni i ludzie w służbie są jak konary, a my powinniśmy być jak gałązki i wydawać owoce
  • Ewangelia jest bardzo prosta, i przystępna – Jezus nawet mówi, że: “objawiłeś je prostaczkom” Mt. 11:25
  • To, że wyznajemy, że Jezus jest naszym Panem jest fundamentalną i podstawową rzeczą dla Chrześcijan
  • Jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków i powinniśmy wsłuchiwać się w Jego plan na nasze życie, bo tylko Bóg go zna
  • Często nie jesteśmy gotowi na otrzymanie odpowiedzi od Boga – Bóg najpierw chce naszej wewnętrznej przemiany “przemieńcie przez odnowienie umysłu swego”
  • Bóg najpierw nas wzywa do uśmiercenia cielesności – porzuceniu nałogów, opanowania grzechów, popędów, nadmiernej przyjemności, a dopiero wtedy daje odpowiedzi na wiele pytań
  • Do naszej głowy trafiają myśli od Boga, ale też od szatana czy zwykła rzeczy tego świata – musimy nauczyć się filtrować te myśli i wsłuchiwać się w Boże myśli
  • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca – modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kazanie można posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Podziel się!