Głoszący:
Artur Śmieja

Każdy z nas ma swoją górę, na którą musi wejść, bo Bóg nas do tego powołał Ag 1 : 8. Pastor Artur tłumaczy jak znaleźć swoją górę, czym ona może być i jak na nią wejść, aby wypełnić przeznaczenie, do którego Bóg nas posyła. Zapraszamy do posłuchania!

W tym kazaniu usłyszysz:
 • Każdy z nas w swoim życiu ma jakiś cel, a każdy kto jeszcze nie poznał Boga myśli, że zna swój cel dokładnie
 • Bóg ma plan dla każdego z nas, ale również dla naszego Kościoła
 • Słowem dla naszego Kościoła już od dawna jest: Ag 1:8 „Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale” – słowo to nie jest jedynie do Kościoła, ale do każdego z nas – mamy iść w góry, nie zostawać w miejscu
 • Każdy z nas będzie miał swoją górę (Jezus nazwał takie miejsce komorą), gdzie będzie Ci się mogli najlepiej – Twoja efektywność modlitwy będzie tam największa
 • Góra ta jest miejscem przeznaczenia – jest to miejsce w które Jezus Cie wysyła
 • Górą dla każdego z nas napewno jest Mt 29:19 “Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody”
 • Góra to nie jest miejsce blisko nas, gdzieś gdzie łatwo jest nam dojść, ale jest oddalone miejsce – żeby tam wejść musimy się wysilić
 • Bóg oddał Kalebowi najważniejsze miasto – Hebron, a nie Jozuemu, mimo, że to Jozue był liderem Izraela po Mojżeszu – pokazuje to, że Twoja góra nie musi być najwyższa czy najważniejsza, ale musi być Twoja!
 • Jeśli chcesz być sławny czy bogaty to Bóg może Ci to dać – możesz zmarnować wiele lat goniąc za tymi rzeczami, ale lepiej byłoby posłużyć się mądrością od Boga i robić to co Bóg wkłada w Twoje serce – tak jak Kaleb, który czekał na swoją “górę” po 45  latach
 • Wizje na swoje życie nie dostajesz gdziekolwiek, ale musisz się nawrócić i otrzymać wizje w kościele
 • Jeśli nie będziesz wypełniał/a wizji dla swojego życia, którą otrzymałeś od Boga to ona będzie Ci ścigać – niczym Jonasza, którego przeznaczenie dosięgnęło nawet wewnątrz ryby
 • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca – modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kazanie można posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Podziel się!