Głoszący:
Artur Śmieja

 

26:16 Bóg musi mieć kontrolę nad naszym życiem – tak jak Jezus przekonał Jana do ochrzczenia go, mimo, że tego nie chciał zrobić – tak my musimy ustąpić Bogu w naszym życiu. Musimy oddać kontrolę i pozwolić Mu działać. Chcesz dowiedzieć się więcej o chrzcie? Zapraszamy do posłuchania!

 

W tym kazaniu usłyszysz:
  • Świadectwo Ani
  • Pan przyszedł do sługi Jana, czasem tak jest, że to Bóg przychodzi do Ciebie
  • Jan ustąpił Jezusowi, i ochrzcił Jezusa, mimo, że to on potrzebował chrztu od Boga – czasem tak jest, że robimy rzeczy, które Bóg od nas chce mimo, że się z nimi nie zgadzamy lub ich nie rozumiemy
  • Człowiek w naszych czasach jest sam dla siebie autorytetem, ale to nie działa – musimy się podporządkować Bogu, znaleźć autorytet w Bogu, a nie w samym sobie
  • Każdy chrzest w Nowy Testamencie zawsze był przez pełne zanurzenie, a nie przez pokropienie czy polanie
  • Powinniśmy się ochrzcić po nawróceniu i uwierzeniu w Boga – “Kto uwierzy i ochrzczony zostanie” Ew. Marka 16:16 – kolejność jest ważna, najpierw musimy uwierzyć w Boga, a dopiero póżniej się ochrzcić
  • Chrzest jest prośbą do Boga o dobre sumienie – nasze sumienie musi zostać obmyte wodą chrztu, aby móc odróżniać dobro od zła
  • Podczas chrztu nasze stare życie – nasza grzeszna natura zostaje obmyta
  • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca – modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kazanie można posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Podziel się!