Głoszący:
Agnieszka Śmieja

 

Czym jest “nowa pieść”? Agnieszka Śmieja wyjaśnia nam krok po kroku czym dokładnie jest oraz jakich rzeczy Bóg od nas oczekuje mając na myśli nową pieśń (Ps 40 : 4). Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania!

 

W tym kazaniu usłyszysz:
  • Wielu ludzi wcale nie uważa, że bardzo grzeszy – uważają, że ich życie jest dość dobre i mają tylko kilka uchybień. Problemem jest porównywanie się z innymi ludźmi a nie z Jezusem. To właśnie z Nim powinniśmy się porównywać i dążyć do bycia takim jak On
  • W Jezusie mur nieprzyjaźni został zburzony, teraz każdy z nas może być kapłanem Bożym i mieć dostęp bezpośrednio do Boga. Przed przyjściem Jezusa, jedynie kapłan miał bezpośredni dostęp do Boga.
  • Ciało Chrystusa symbolizowało zasłonę w świątyni. Kiedy Jezus umarł, zasłona została ostatecznie rozerwana i od tej pory mamy bezpośredni dostęp do Boga
  • Jesteśmy rodem królewskim, bo jesteśmy zrodzeni z Boga i należymy do Niego. Nie ma innego panowania i królowania na ziemi, niż królowanie Boga
  • Nowa pieśń to odważne sięganie po to co otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie
  • Jesteśmy tutaj, aby królować, a królować to sprawować władzę, musimy robić to co Bóg od nas oczekuje
  • Na nową pieśń składają się: słowa i brzmienie. Musimy zacząć wypowiadać słowa autorytetu, władzy, panowania nad tym co dzieje się dookoła nas, mamy prawo do ogłaszania zwycięstwa Jezusa nad demonami, zdarzeniami i całym światem wokół nas. Mamy również wypowiadać słowa, które: Dz 5:20 “darzą życiem”
  • Musimy mieć też odwagę do mówienia Słowa Bożego – często wiemy co mamy powiedzieć, ale robimy to bez przekonania lub zupełnie się wycofujemy z wypowiedzi – to błąd
  • Mamy walczyć, a nie jedynie zajmować się życiem doczesnym (Iz 2:4). Powinniśmy zwyciężać dla Boga i powiększać Jego Królestwo
  • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca? Modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kazanie można posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Podziel się!