Głoszący:
Artur Śmieja

W naszym kościele rozpoczynamy tydzień postu i modlitwy. W jaki sposób post jest w stanie na nowo rozpalić ogień pragnienia spotkania z Bogiem? Jak sprawić, aby zamiast fizycznego głodu pojawił się głód Boga? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania.

W tym kazaniu usłyszysz:
 • W naszym kościele rozpoczynamy tydzień postu i modlitwy
 • Post w którym Pan ma upodobanie to post, który jest powiązany z dobroczynnością – dlatego chcemy środkami zaoszczędzonymi podczas postu przekazać potrzebującym
 • Post nie może być skupiony na nas – mamy pościć dla kogoś
 • Jeśli nie będziemy mieć żywej relacji z Bogiem i pragnienia w sercu, aby się spotkać z Bogiem – umrzemy w religii/rytuałach
 • W każdym nowonarodzonym tli się ogień Boży, a Jezus dba o to, aby ten ogień nie zgasł. Naszą rolą jest, aby nasza dusza pragnęła tego spotkania, aby szukała Boga
 • Wiele osób szuka Boga, aby być bogatym, sławnym czy zdrowym, ale Bogu chodzi o samo spotkanie z nim. Mamy pragnąć tego spotkania, a nie probować załatwić swoje sprawy z Bogiem.
 • Post dosłownie znaczy zamknąć usta, nie jeść
 • Kiedy spotykasz się z Bogiem to stajesz się innym człowiekiem, odmienisz się na zawsze
 • Tylko podczas spotkania z Bogiem jesteśmy w stanie zrozumieć sens życia, jeśli nie nawrócisz się to zawsze będziesz czegoś szukać i zastanawiać się nad sensem
 • Ogień musi rozpalić Twoją duszę do pragnienia spotkania się z Bogiem
 • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca? Modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kazanie można posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Podziel się!