Głoszący:
Maciej Śmieja

 

Jezus powiedział: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.” i tak właśnie mamy się modlić – wytrwale. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania.

 

W tym kazaniu usłyszysz:
  • Chrześcijanie wierzą w kreacjonizm – wierzymy, że świat stworzył Bóg
  • Cały świat, który nas otacza zawsze jest w ruchu – atomy, planety, ludzie, fale. Do tego cały ten ruch zawsze jest opisany poprzez czas w którym coś się wydarzyło – ale co ze światem duchowym, który jest wieczny?
  • Na czym polega fenomen człowieka wiecznego? To co jest z ciała należy do ciała, ale to co urodziło się z ducha jest wieczne – dlatego właśnie po nowym narodzeniu człowiek odradza się duchowo i nie przeminie.
  • Ludzie próbują podporządkować sobie świat i mieć nad nim pełną kontrolę – ale jesteśmy tylko ludźmi i jedyne co możemy robić to polegać na Bogu – przykład z Covid-em pokazał nam nasze miejsce.
  • Jezus odchodząc do nieba nie zostawił nas samych, ale zesłał nam Ducha Świętego – który to zawsze jest obok nas.
  • Konstrukcja najważniejszej modlitwy, którą nam przekazał Jezus – Ojcze nasz – jest taka, że najpierw jest “święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja”, a dopiero potem jest część, w której o coś Boga prosimy.
  • W Piśmie Świętym fragment opisujący modlitwę “Ojcze Nasz” nie kończy się na słowach: „ale nas zbaw ode złego”, ale dalej Jezus opowiada o wytrwałości w modlitwie, o tym aby nie prosić tylko o rzeczy dla siebie, ale o rzeczy dla innych.
  • Powinniśmy modlić się wytrwale – wtedy, Bóg odpowiada na nasze prośby i modlitwy
  • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca? Modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kazanie można posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Podziel się!