Głoszący:
Artur Śmieja
Przesiąknięci Jezusem
W tym kazaniu usłyszysz:
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kazanie można posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Podziel się!