Głoszący:
Artur Śmieja

 

Boże Błogosławieństwo jest czymś wspaniałym, ale jak je otrzymać? W zasadzie nie musimy robić nic, musimy wyzbyć się uczynkowości – myślenia, że Błogosławieństwo otrzymamy jeśli będziemy dobrze czynić. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania!

 

W tym kazaniu usłyszysz:
 • To co Bóg mówi o sobie jest ważne – to pokazuje nam jak mamy Go postrzegać
 • W Kościele powinna być ciągłość pokoleniowa – każde pokolenie powinno być w nim obecne – Bóg wspomina o tym w 2 Mojż. 3:6 – “Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba”
 • Kościoły tylko i wyłącznie młodzieżowe mają wiele problemów w momencie kiedy ludzie dorastają – dlatego ciągłość jest ważna
 • Brak nam szacunku do siebie na wzajem, pełni jesteśmy uprzedzeń, ale w Chrześcijaństwie pokoleniowym nie powinno mieć to miejsce
 • Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka, i Jakuba – jest Bogiem pokoleń.
 • Bóg chce błogosławić człowieka:
  • Błogosławieństwo zostało nam dane przez Boga
  • Ono nie zależy od uczynków, ale jest nam przez Boga darowane
  • Błogosławieństwo jest dziedziczone
  • Nie musimy nic robić, aby mieć Boże błogosławieństwo – musimy umieć je przyjąć
  • Nie da się przeklinać kogoś kogo Bóg błogosławi
 • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca? Modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kazanie można posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Podziel się!