Głoszący:
Artur Śmieja

Jak żyć w Bożym Błogosławieństwie? Musimy tak jak Abraham wyruszyć w naszą drogę, musimy porzucić nasze stare życie i posłuchać Boga, który mówi do nas: “idź”. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania!

W tym kazaniu usłyszysz:
  • Bóg jest bogiem pokoleń, trwa na wieki, a nie przemija jak rzeczy doczesne
  • Musimy ciągle trwać w Bogu i słuchać przestrogi Pawła: „Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie?”
  • Covid  pokazał nam ile warte jest ludzkie planowanie, jedyną rzeczą, na której możemy polegać jest Bóg
  • Jezus umarł na krzyżu, aby błogosławieństwo przeszło też na nas – pogan, a przekleństwo odeszło na zawsze
  • Bóg jest ojcem Twojej wiary – tak jak i Abraham
  • Bóg powiedział do Abrahama, aby wyszedł i wyruszył w drogę, ale powiedział też „idź”. Mamy nie tylko wyjść ze swoje aktualnego życia, ale też wejść w Boże rzeczy
  • Bog błogosławił Abrahamowi kiedy ten był w drodze – musimy podjąć decyzję i rozpocząć drogę do Boga, a wtedy Bóg nam będzie błogosławił
  • Mamy wyruszyć w drogę, aby spotkać się z Jezusem Chrystusem, a kiedy go spotkamy wszystko się zmieni
  • Trędowaci zostali uzdrowieni przez Jezusa kiedy wyruszyli w drogę – kiedy wypełnili wolę Jezusa, który powiedział do nich „idźcie”
  • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca? Modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kazanie można posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Podziel się!