Głoszący:
Maciej Śmieja

Jak znaleźć się w miejscu gdzie będziemy wydawać najlepsze owoce? Stare musi przeminąć, „musimy wyjść z Egiptu”, musimy przejść przez krzyż Chrystusa. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania!

W tym kazaniu usłyszysz:
  • Bóg zna naszą przyszłość
  • Drzewo powinno wydawać owoce – swoje owoce – ważne jest, że każde drzewo ma inne owoce.
  • Mamy zadać sobie pytanie jakim jestem drzewem, żeby wiedzieć jaki owoc mamy wydawać
  • Każdy z nas ma dwa najważniejsze dni w życiu: narodzenie oraz dzień kiedy poznajemy po co się narodziliśmy
  • Dziecko musi dojrzeć do miejsca, które Bóg dla nas ma
  • Dziecko porównane jest do niewolnika. Kiedy jesteśmy dziećmi poddani jesteśmy pod żywioły tego świata, a Bóg zaprasza nas do dojrzałości – do patrzenia na świat Bożymi oczami
  • Abyśmy byli nowymi stworzeniami musi stare przeminąć – to jest koszt który musi każdy ponieść
  • Bycie dobrym człowiekiem, który dobrze czyni to za mało – musimy porzucić nasza stara grzeszna naturę. Naszym celem powinno być wydawanie dobrych owocow
  • Jak znaleźć się w miejscu gdzie będziemy wydawać najlepsze owoce? Stare musi przeminąć, „musimy wyjść z Egiptu”, musimy przejść przez krzyż Chrystusa
  • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca? Modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kazanie można posłuchać również na:
Kazanie można obejrzeć na YouTube:

Podziel się!