Głoszący:
Piotr Czarniecki

Sięgnij przełomu – ale, co to dokładnie oznacza? Piotr przybliży nam to w swoim kazaniu. Zapraszamy do posłuchania!

W tym kazaniu usłyszysz:
  • Bóg nas cały czas zaskakuje
  • W kościołach Charyzmatycznych potrzebujemy służby słowa, aby wszystko bylo zgodne z Pismem
  • Bóg ma dla nas przełom w duchu
  • Kościół Jezusa jest powołany do tego by: zwyciężać, gromić, wzrastać
  • Najważniejsze są owoce danej osoby, kościoła – nie tylko odczuwanie Bożej obecności
  • Przełom to nie tylko chwilowa obecność Boga i jego doświadczanie, ale stały dostęp do niego – Bóg podczas przełomu „wywala drzwi z futryna”, a nie jedynie uchyla je na chwilę
  • Bóg, aby dokonać przełomu duchowego musi najpierw nas rozciągnąć
  • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca? Modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kazanie można posłuchać również na:
Kazanie można obejrzeć na YouTube:

Podziel się!