Głoszący:
Artur Śmieją

 

W życiu chodzi o jedno. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania!
W tym kazaniu usłyszysz:
  • W Chrześcijaństwie nie ma posrednikow – mamy dostęp do samego źródła – do Boga
  • Pośrednicy nie są nam potrzebni, jeśli korzystamy z ich usług to tak naprawdę się oddalamy od Boga
  • Każdą informację, która do nas przychodzi jest analizowana przez wiarę, albo w coś wierzymy, albo nie
  • Duch Święty zamienia nasze wątpliwości i rozterki w pewność
  • Wiara nie zależy od czynników zewnętrznych i decyzję podejmujemy sami w sercu – wierzę w coś, albo nie wierzę
  • Zakon jako zbiór zasad wprowadza w nas złudne poczucie bezpieczeństwa – to nie jest poradnik do zbawienia, musimy wierzyć
  • Zbawienie polega na relacji z Bogiem, a nie na suchych regułach
  • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca? Modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kazanie można posłuchać również na:
Kazanie można obejrzeć na YouTube:

Podziel się!