Głoszący: Artur Śmieja   Boże Błogosławieństwo jest czymś wspaniałym, ale jak je otrzymać? W zasadzie nie musimy robić nic, musimy wyzbyć się uczynkowości – myślenia, że Błogosławieństwo otrzymamy jeśli będziemy dobrze czynić. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania!   W tym kazaniu usłyszysz: To co Bóg mówi o sobie jest ważne – to pokazuje

Głoszący: Agnieszka Śmieja   Czy znasz Jezusa? Modlisz się chodzisz do Kościoła, ale czy na pewno Go znasz? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania!   W tym kazaniu usłyszysz: Największą satysfakcje w Chrześcijaństwie daje poczucie wypełnianie Bożej woli Definicja religii to robienie czegoś dla dla Boga, ale bez Boga Nie uczynki są dla Boga

Głoszący: Artur Śmieja Przesiąknięci Jezusem W tym kazaniu usłyszysz: Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca? Modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/ Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego: Ewangelia Mateusza 3:13 – http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/3/13 Kazanie można posłuchać również na: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Głoszący: Monika Maziarz   Świątynia to nie targowisko. Tbd   W tym kazaniu usłyszysz: Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca? Modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/ Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego: Kazanie można posłuchać również na: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Głoszący: Artur Śmieja   Jezus w Ewangelii Łukasza 21 : 28 mówi, że mamy „wyprostujcie się i podnieście głowy swoje”, gdyż zbliża się odkupienie. Ale czym dokładnie jest wspomniane odkupienie? Pastor Artur na podstawie księgi Rut tłumaczy czym jest owe odkupienie, łaska oraz dlaczego nie powinniśmy dożynać naszych plonów do końca. Chcesz dowiedzieć się więcej?

Głoszący: Artur Śmieja Jezus radzi nam abyśmy „wyprostujcie się i podnieście głowy swoje”. Co dokładnie Jezus ma na myśli mówiąc o wyprostowaniu się? Czy aby na pewno każdy z nas wie co oznacza poniesienie swojej głowy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania! W tym kazaniu usłyszysz: Kiedy przyjdą zle czasy nie mamy się schować,

Głoszący: Artur Śmieja Wykonało się! Nie musimy już cierpieć czy czekać na cokolwiek więcej – Jezus umarł za nasze grzechy i od teraz możemy już wszystko w Bogu! Nasza stara, grzeszna natura musi umrzeć, tak jak Jezus za nas umarł, a my musimy “ożyć”(nawrócić się) i wrócić do żywych. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do

Głoszący: Artur Śmieja Często zastanawiasz się dlaczego zmagamy z pewnymi rzeczami, a czasem wszystko przychodzi nam niemal samo? Różnica polega na tym, że czasem Bóg nas gdzieś posyła (Rz. 10:15) i wtedy wszystko przychodzi nam łatwo. Musimy modlić się do Boga, aby nas posłał, musimy zrozumieć nasze powołanie, a wtedy Bóg będzie czynił wielkie rzeczy w

Głosząca: Monika Maziarz Źródłem wszystkiego dla naszego życia jest Jezus Chrystus, ale Bóg pragnie, abyśmy również my byli źródłem dla innych – co to oznacza? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania kazania Moniki Maziarz. W tym kazaniu usłyszysz: Mamy przyjść do Boga i szukać Bożego źródła Musisz przychodzić do Jezusa i zawsze pamiętać, że

Głoszący: Artur Śmieja   Musisz się zbliżyć do Boga, ale jak to zrobić? Pastor Artur w oparciu o 2 Księgę Mojżeszową znajduje świetny przykład kiedy to Mojżesz postanawia raz pognać trzodę w inne miejsce. Kiedy wyskoczył z rutyny i zrobił coś innego niż zazwyczaj ukazał mu się Bóg. Chcesz dowiedzieć się więcej jak złamać schemat