Głoszący:
Artur Śmieja

 

Jakie są poziomy działania w naszym życiu? Co to jest prawo procesu? Dlaczego wartościowe rzeczy w życiu muszą zawsze długo trwać i wymagać od nas wiele pracy? W kazaniu pastor Artur Śmieja omawia dokładnie wersety: “Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo…” oraz “… albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.” oraz tłumaczy proces dochodzenia do wielkich Bożych rzeczy. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania!

 

W tym kazaniu usłyszysz:
 • Ludzie którzy wierzą w spiskowe teorie dziejów, tak naprawdę wierzą, że to ludzie rządzą światem – a przecież panuje tutaj Jezus
 • Całe zło już przegrało wojnę dobra ze złem w momencie śmierci i zmartwychwstania Jezusa
 • Wielu ludzi błędnie uważa Jezusa za partnera, z którym można negocjować – to bardzo niebezpieczne
 • Jezus ma rządzić w naszym życiu, mamy podlegać Duchowi Świętemu
 • Radzenie sobie na ziemi za pomocą ziemskich metod jest złe
 • Na tronie w naszym życiu mogą siedzieć tylko trzy osoby: Bóg, człowiek, albo szatan. Jeżeli chrześcijanie nie zobaczą na tronie Chrystusa, to będą widzieć albo szatana (i wierzyć w walkę dobra ze złem, która do facto skończyła się na krzyżu) albo człowieka (i wierzyć w spiskowe teorie dziejów, które dowodzą że mała grupa ludzi rządzi światem).
 • Na ziemi są problemy, a w niebie rozwiązania – dlatego musimy szukać tego co w górze (Kol 3:1)
 • Są 4 poziomy na których działamy w naszym życiu: ziemski, ludzki, duchowy i niebieski.
 • Każdy z nich rządzi się swoimi prawami. Jeśli ich nie rozumiemy, nie radzimy sobie i nie możemy przesuwać się wyżej.
 • O prawie procesu – “Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo…” oraz “… albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.”
 • Wszystko co wartościowe potrzebuje czasu, a rzeczy, których nie pielęgnowaliście latami wymagają wiele pracy, aby je naprawić
 • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca – modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kanał pastora Kościoła Słowo Życia na YouTube:

 

Kazanie może posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Podziel się!