Głosząca:
Monika Maziarz

 

Nasze życie często przypomina życie Józefa syna Jakuba – przechodzimy ze skrajności w skrajność – raz nam się powodzi, raz mamy gorszy okres, ale tak jak Józef był wierny Bogu tak my dzięki prawu wiary i prawu procesu powinniśmy trwać przy Bogu. Dzięki temu Błogosławieństwo nas nie opuści, tak jak nie opuściło Józefa. Chcesz dowiedzieć się więcej o życiu Józefa? Zapraszamy do posłuchania!

 

W tym kazaniu usłyszysz:
 • Historię Józefa syna Jakuba
 • Jak cztery prawa: procesu, tożsamości, wiary i jedności  działały w życiu Józefa, jak te prawa ukształtowały go i jak dzięki nim stał się jednym z największych Bożych mężów
 • Jaki wpływ na życie Józefa miały fakty z życia jego ojca:
  • Jakub został poniekąd oszukany przez swojego teścia – Labana, a następnie zawarł z nim przymierze: Józef uczy się, że wiara i wierność są podstawą do powodzenia i błogosławieństwa, przymierza warto zawierać w obecności Boga
  • Jakub w trakcie powrotu do ziemi Izaaka, do Kanaanu musiał przejść przez tereny Ezawa – swojego brata, któremu wcześniej wykradł Błogosławieństwo – gdzie oddaje cześć Ezawowi, co uczy, że przeszłość dogania i człowieka, pokora zaś i uniżenie potrafi zjednać i prowadzić do pokoju między zwaśnionymi rodami
  • Rachela – mama Józefa – umiera podczas porodu ale staje się wg jej wiary, rodzi drugiego syna Beniamina
 • Jaki wpływ na życie Józefa miały fakty z jego życia:
 • Józef donosił ojcu o złej sławie swoich braci, którzy pochodzili z związków z niewolnicami
  • Józef otrzymał od Jakuba wspaniałą szatę – symbol namaszczenia, dzięki której uwierzył, że jest kimś wyjątkowym
  • Józef zaczął miewać sny, które zapowiadały, co wydarzy się w jego życiu w przyszłości, ważne są miejsce, czas i komu powierza się wizje dne od Boga
  • Bracia Józefa chcą pozbyć się Józefa, bo trudno im pogodzić się z tym, że ojciec go faworyzuje i jednocześnie wydaje się, że Bóg wybrał Józefa,  podnoszą na niego rękę by przeciwstawić się wizji, którą przygotował Bóg
  • Ruben, najstarszy z braci ratuje przed śmiercią Józefa i bracia nie zabijają go lecz wrzucają go do studni
  • Józef zostaje sprzedany najpierw ludziom z karawany, a następnie Egicpjaninowi Putyfarowi
 • Wierność kosztuje – Józef odtrąca zamiar cudzołóstwa żony swego właściciela Putyfara i pada ofiarą jej zemsty – trafia do więzienia dla więźniów królewskich
 • Żona Putyfara zrywa szatę z Jóżefa (symbol namaszczenia), lecz pomimo tego  – namaszczenie dalej nie opuszcza Józefa – Józef otrzymuje dar rozumienia snów i zaczyna się nim posługiwać w więzieniu
 • Nasze życie przypomina życie Józefa – czasami jesteśmy wywyższani a w innym sezonie znajdujemy się w trudnych, wymagających sytuacjach. Mając wiedzę, że podlegamy Bożym prawom tu na ziemi, wiemy, że każde wydarzenie i sytuacja może przybliżać nas do tronu Ojca. Bóg współdziała we wszystkim dla naszego dobra.
 • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca – modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kazanie można posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Podziel się!