Głoszący:
Artur Śmieja

 

Cały proces naszego wzrostu w Bogu wygląda dokładnie tak jak proces wzrostu drzewa – najpierw Bóg wyrywa nas ze złych rzeczy, przesadza, zasadza, ukorzenia, tak abyśmy na końcu dawali owoce, bo to po owocach możemy poznać Chrześcijan. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania!

 

W tym kazaniu usłyszysz:
 • Bóg nie zmienia ludzi przez gwałtowne zmiany czy rewolucje, ale następuje to powolnie
 • Są Chrześcijanie, którzy uważają, że: “Zawiedli się na Bogu” – ale Bóg jest doskonały, więc problem leży w ludzkiej naturze, która często narzeka. Bogu się ta cecha bardzo nie niepodoba
 • Bóg mówi do naszego kościoła: “Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom”, ale co dokładnie mamy sprowadzić – co oznacza “drzewo”. Tymi drzewami są ludzie – Księga Psalmów 1:3 “Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód”
 • Bóg zmieniając ludzi wyrywa ich (Kol. 1:13) i przenosi w inne miejsce – Jeśli Bóg nie wyrwie kogoś z ciemności, to dalej mamy połączenie z tym złym światem. Wyrywanie oznacza brak kontaktu z tymi złymi rzeczami.
 • Ludzie próbują poprawić poczucie własnej wartości rzeczami materialnymi, ale to nie działa, poprawia samopoczucie jedynie na chwile.
 • W podróży z Bogiem najważniejsze nie jest to gdzie idziemy, ale z kim.
 • W tym wszystkim musimy pamiętać, że jeśli drzewo zostanie zasadzone w nieprawidłowym miejscu to usycha, ale jeśli to Bóg nas wyrywa i przesadza nas w inne miejsce miejsce to będzie to dobre miejsce, a nawet idealne.
 • Podstawą Chrześcijańskiej nadziei są korzenie – Twoja bliska i związana z Jezusem relacja. Choćby drzewo zostało ścięte do zera, ale korzenie będą miały wilgoć(Job 14:7-9) to puści młode pędy.
 • Jako drzewo powinniśmy również wydawać owoce, ale nie sobie – Bogu.
 • Cały proces naszego wzrostu w Bogu wygląda dokładnie tak jak drzewo – najpierw Bóg wyrywa nas ze złych rzeczy, przesadza, zasadza, ukorzenia, tak abyśmy na końcu dawali owoce, bo to po owocach możemy poznać Chrześcijan.
 • Jak zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego serca – modlitwą: https://slowozycia.wroclaw.pl/index.php/pierwszy-krok/
Wykorzystane fragmenty Pisma Świętego:
Kazanie można posłuchać również na:
Kazanie można również obejrzeć na YouTube:

Podziel się!