Głosząca: Monika Maziarz   Nasze życie często przypomina życie Józefa syna Jakuba – przechodzimy ze skrajności w skrajność – raz nam się powodzi, raz mamy gorszy okres, ale tak jak Józef był wierny Bogu tak my dzięki prawu wiary i prawu procesu powinniśmy trwać przy Bogu. Dzięki temu Błogosławieństwo nas nie opuści, tak jak nie

Głoszący: Agnieszka Śmieja   Każdy musi zadać sobie pytanie co jest dla nas najważniejsze w życiu? Co jest dla Ciebie najcenniejszym skarbem? Czy, aby na pewno bycie blisko Boga? Czy, aby na pewno mamy tak ustawione priorytety w naszym życiu, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu? Każdy z nas zmaga się z problemem podziału naszego

Głoszący: Artur Śmieja   Kazanie po raz kolejny dotyka fragmentu z listu do Kolosan 3 : 1-4, gdzie Święty Paweł przekazuje nam radę, abyśmy “tego co w górze szukali”. Pastor Artur podsumowuje poprzednie kazania oraz pokazuje jak ważne jest szukanie rozwiązań w niebie, bo to w niebie jest wszystko czego potrzebujemy. W niebie nie ma rywalizacji,

Serdecznie zapraszamy na STARTER dla zainteresowanych w środę 26 czerwca, godz. 18:00–21:00. To spotkanie jest DLA CIEBIE, jeśli chcesz: – poznać wizję i misję naszego kościoła – dowiedzieć się, w co wierzymy – usłyszeć, co jest dla nas ważne – dowiedzieć się, w jaki sposób nasz kościół jest zorganizowany – poznać jego strukturę, służby, grupy itp.

Głoszący: Artur Śmieja   W kazaniu pastor Artur Śmieja po raz trzeci rozważa fragment listu do Kolosan 1 : 1-2 gdzie Bóg przekazuje nam informację jak pozwolić Jezusowi królować w naszym życiu. Pierwsza część poświęcona jest analizie tego co mamy szukać “w górze”, druga natomiast omawia jak tego szukać. Dodatkowo przez całe kazanie Pastor przypomina

Głoszący: Artur Śmieja   W kazaniu pastor Artur Śmieja ponownie rozważa fragment listu do Kolosan 1 : 1-4, gdzie Bóg przekazuje nam informację jak pozwolić Jezusowi królować w naszym życiu. Ponadto dowiadujemy się dlaczego tak bardzo potrzebujemy Boga w naszym życiu oraz dlaczego ziemskie rzeczy są ulotne i nie pozwalają nam osiągnąć ani szczęścia ani

Głoszący: Artur Śmieja   Jakie są poziomy działania w naszym życiu? Co to jest prawo procesu? Dlaczego wartościowe rzeczy w życiu muszą zawsze długo trwać i wymagać od nas wiele pracy? W kazaniu pastor Artur Śmieja omawia dokładnie wersety: “Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo…” oraz “… albowiem co człowiek sieje, to

Głoszący: Artur Śmieja   Jak wyjść z ciemnej doliny? W kazaniu pastor Artur Śmieja omawia dokładnie fragment z Psalmu 84 wersy 5-8, gdzie wers po wersie analizuje jak my ludzie możemy wyjść z doliny cienia. W fragmencie tym Bóg daje nam dokładne instrukcje co i jak mamy robić, aby wzrastać w Jego mocy i ujrzeć

Głoszący: Artur Śmieja   Problemy, niepowodzenia czy walka jest na stałe wpisana w życie każdego Chrześcijanina. Bóg nigdy nie obiecał nam, że po nawróceniu zwolnieni będziemy od walki, czy przeciwności, ale Pan przekazał nam w Psalmie 34, że: “Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Jednak Pan wyzwala go ze wszystkich.” Jeśli chcecie przekonać się jak przechodzić przez