Głoszący: Artur Śmieja   W ten szczególny dzień – dzień zesłania Ducha Świętego – Pastor Artur Śmieja analizuje fragmenty Dziejów Apostolskich (2 : 1-4) opisujące zesłanie Ducha Świętego oraz 1 List Św. Jana 5 : 7-8 “Albowiem trzech jest świadków: Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.”. Woda to symbol Słowa Bożego, krew

Głoszący: Artur Śmieja   W kazaniu pastor Artur Śmieja po raz trzeci rozważa fragment listu do Kolosan 1 : 1-2 gdzie Bóg przekazuje nam informację jak pozwolić Jezusowi królować w naszym życiu. Pierwsza część poświęcona jest analizie tego co mamy szukać “w górze”, druga natomiast omawia jak tego szukać. Dodatkowo przez całe kazanie Pastor przypomina

Głoszący: Artur Śmieja   W kazaniu pastor Artur Śmieja ponownie rozważa fragment listu do Kolosan 1 : 1-4, gdzie Bóg przekazuje nam informację jak pozwolić Jezusowi królować w naszym życiu. Ponadto dowiadujemy się dlaczego tak bardzo potrzebujemy Boga w naszym życiu oraz dlaczego ziemskie rzeczy są ulotne i nie pozwalają nam osiągnąć ani szczęścia ani

Głoszący: Artur Śmieja   Jakie są poziomy działania w naszym życiu? Co to jest prawo procesu? Dlaczego wartościowe rzeczy w życiu muszą zawsze długo trwać i wymagać od nas wiele pracy? W kazaniu pastor Artur Śmieja omawia dokładnie wersety: “Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo…” oraz “… albowiem co człowiek sieje, to

Głoszący: Artur Śmieja   Jak wyjść z ciemnej doliny? W kazaniu pastor Artur Śmieja omawia dokładnie fragment z Psalmu 84 wersy 5-8, gdzie wers po wersie analizuje jak my ludzie możemy wyjść z doliny cienia. W fragmencie tym Bóg daje nam dokładne instrukcje co i jak mamy robić, aby wzrastać w Jego mocy i ujrzeć

Głoszący: Artur Śmieja   Problemy, niepowodzenia czy walka jest na stałe wpisana w życie każdego Chrześcijanina. Bóg nigdy nie obiecał nam, że po nawróceniu zwolnieni będziemy od walki, czy przeciwności, ale Pan przekazał nam w Psalmie 34, że: “Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Jednak Pan wyzwala go ze wszystkich.” Jeśli chcecie przekonać się jak przechodzić przez

Głoszący: Artur Śmieja W tych ciężkich dla wielu czasach nie możemy uciekać od tematu epidemii, ale Bóg poprzez historię z Dziejów Apostolskich daje nam rade co powinniśmy w tej sytuacji robić. Święty Paweł z Sylasem zamknięci byli w więzieniu, podobnie jak my podczas zbiorowej kwarantanny. Co zrobili w tej sytuacji? Czy martwili się swoim losem?

Głoszący:  Artur Śmieja   Opis: Kazanie w tym najważniejszym dla chrześcijan dniu w roku, nie może być o niczym innym jak o Zmartwychwstaniu Jezusa. Warto tutaj przypomnieć, że Jezus przyszedł na ziemię nie tylko po to aby umrzeć, ale aby pokazać do czego Bóg nas zaprasza – do życia wiecznego wspólnie z Nim. Nasza obecna

Głoszący:  Pastor Artur Śmieja   Opis:  Kazanie opowiada nam przede wszystkim o zaufaniu do Boga w tak trudnych czasach w jakich przyszło nam żyć. Bóg nie zwalnia nas z walki, ale obiecuje, że przeprowadzi nas przez wszystko i, że ostatecznie zwyciężymy. Słowo Pastora Artura Śmiei analizuje bardzo dokładnie wersety z pierwszego listu do Tymoteusza 6:12