Nasz Kościół jest częścią światowego ruchu charyzmatycznego, który swoimi korzeniami sięga przebudzenia pentekostalnego z początku dwudziestego wieku. Jego przedstawicielami są kościoły pentekostalne, charyzmatyczne oraz wiele różnorodnych grup charyzmatycznych działających wewnątrz swoich denominacji, jak na przykład Ruch Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim, Kościół Zielonoświątkowy, charyzmatyczne grupy w wielu tradycyjnych kościołach protestanckich i prawosławnych.
Jesteśmy częścią Kościoła Bożego w Polsce, który został wpisany do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych w dziale „A” pod pozycją 105, dnia 12 stycznia 1996 roku na podstawie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Kościół Boży w Polsce jest częścią międzynarodowego kościoła pentekostalnego Church of God z siedzibą w Cleveland Tennessee.