Nasz kościół został założony w 1986 roku przez Franka Olszewskiego, amerykańskiego misjonarza o polskim pochodzeniu, absolwenta Rhema Bible College prowadzonej przez Kennetha E. Hagina.
Kilka lat wcześniej Frank Olszewski otrzymał wyraźne przekonanie od Ducha Świętego, że ma zostawić swoją pracę zawodową i przeprowadzić się na stałe ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Przywiózł on – jako pierwszy – nauczanie na temat wiary do Polski. W wyniku szerokiego odzewu na jego nauczanie w środowisku zielonoświątkowym, w 1986 roku uformowała się grupa ludzi, która założyła Kościół Słowo Życia we Wrocławiu.
W 1996 roku pastor Frank Olszewski przekazał prowadzenie Kościoła pastorowi Arturowi Śmiei. Pastor Artur Śmieja został ordynowany dwa lata później.
W 2004 roku Kościół zakupił budynek przy ul. Sołtysowickiej 15c, gdzie obecnie ma swoją siedzibę.