Przywództwo kościoła

Pastor:
Artur Śmieja

Zespół Przywódczy:
Agnieszka Śmieja
Tomasz Sachajko
Monika Maziarz
Przemysław Mikler

Pastor

Pastor Artur Śmieja jest człowiekiem Słowa Bożego i wiary. Jego zabarwione proroczym spojrzeniem nauczanie przynosi zaskakująco nowe zrozumienie odwiecznych Bożych prawd i staje się inspiracją oraz pozytywnym impulsem do osobistego rozwoju.
W prowadzeniu kościoła przykłada szczególną wagę do pogłębiania osobistej relacji z Bogiem, a także do pomagania ludziom we wzrastaniu do pełnej dojrzałości życiowej oraz odkrywania i rozwijania ukrytego w nich potencjału.
W służbie od samego początku aktywnie wspiera Pastora jego żona, Agnieszka. Są małżeństwem od ponad 30 lat, mają troje dorosłych dzieci – Jakuba, Macieja i Katarzynę.