Życie chrześcijan jest podobne do historii narodu wybranego. Najpierw wychodzimy z naszego Egiptu, niewoli dotychczasowego życia i jego zgubnych nawyków. Odkrywamy Boże prowadzenie, Jego obecność, moc i sprawczość w codziennym życiu.

Celem wyjścia z Egiptu nie jest pustynia, choć niektórzy chrześcijanie tak twierdzą. Celem jest Ziemia Obiecana. Mamy do niej wejść, a następnie ją posiąść.