SZKOŁA SŁUŻBY

Ta szkoła pomaga rozwijać obdarowanie, które już otrzymałeś od Boga. To współpraca wykładowcy i studenta nad rozwojem jego potencjału w służbie.
Pierwsza edycja miała być tylko wewnętrznym projektem naszego kościoła, jednak ze względu na szersze zainteresowanie postanowiliśmy otworzyć ją na zewnątrz. Obecnie Szkoła jest podzielona na dwa moduły: Szkoła Służby i Szkoła Liderów.

Szkoła Służby rozpocznie się w sobotę 29.10.2022. Spotkania będą odbywały się co miesiąc, w soboty, w godzinach 10.00–15.00 (w sumie pięć spotkań). Szkołę Liderów rozpoczniemy w marcu 2023 roku.

DLA KOGO?
Szkoła Służby jest adresowana do osób, które są zaangażowane lub chciałyby się zaangażować w służbę. Warunkiem uczestnictwa w Szkole Służby jest ukończenie Szkoły Podstaw Chrześcijańskiego Życia, która odbywa się u nas każdego roku w terminie październik–marzec.

 

TERMINY SPOTKAŃ
29.10.22
19.11.22
10.12.22
21.01.23
11.02.23 (ostatnie spotkanie)

OPŁATY
Szkoła Służby jest bezpłatna.

ZAPISY
mailem: biuro@slowozycia.wroclaw.pl
telefonicznie: 509 696 226

ORGANIZATOR
Kościół Chrześcijański SŁOWO ŻYCIA Wrocław