SZKOŁA SŁUŻBY

Ta szkoła pomaga rozwijać obdarowanie, które już otrzymałeś od Boga. To współpraca wykładowcy i studenta nad rozwojem jego potencjału w służbie.
Pierwsza edycja miała być tylko wewnętrznym projektem naszego kościoła, jednak ze względu na szersze zainteresowanie postanowiliśmy otworzyć ją na zewnątrz.

Dotychczasowa Szkoła Służby, która trwała dwa lata, została podzielona na dwie roczne Szkoły:
1. Szkołę Służby
2. Szkołę Liderów.

Szkoła Służby rozpocznie się 30.10.2021 i potrwa rok. Spotkania będą odbywały się co dwa miesiące, w soboty, w godzinach 10.00–15.00 (w sumie pięć spotkań).
Szkołę Liderów rozpoczniemy w październiku 2022 roku.

 

DLA KOGO?
Szkoła Służby jest adresowana do osób, które:
– ukończyły Szkołę Podstaw Chrześcijańskiego Życia
– są zaangażowane lub chciałyby się zaangażować w służbę

OPŁATY
Szkoła Służby jest bezpłatna

ZAPISY
mailem: biuro@slowozycia.wroclaw.pl
telefonicznie: 509 696 226

ORGANIZATOR
Kościół Chrześcijański SŁOWO ŻYCIA Wrocław