Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium
Świadome Członkostwo
sobota 22.09.2018  godz. 10.00–14.00

Tematy, które poruszymy:
Część 1
1) historia naszego kościoła
2) miejsce naszego kościoła wśród innych kościołów
Część 2
3) wizja i struktura kościoła
4) plany – bliższe i dalsze

Seminarium jest dla:
– sympatyków, którzy chcą dowiedzieć się więcej o kościele
– osób, które chcą zdeklarować członkostwo
– liderów i członków kościoła, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę o życiu naszej wspólnoty